Translate

2015/08/13

Nessebar 2015

Nessebar. This one word can mean so much- love, beauty, art, sea, culture, inspiration,memories, past, present, future. As you can see, I just love this city. I have only been there twice but it quickly became one of my favourite places in Bulgaria. I can't describe the feeling when you're walking along the stony alleys in the Old Town, surrounded by memories and craftsmen. It's just something you have to see with your own eyes and feel with your own soul.

Несебър. Тази единствена дума може да значи толкова много неща- любов, красота, изкуство, море, култура, вдъхновение, спомени, минало, настояще, бъдеще. Както виждате, аз наистина обичам този град. Бил съм в него само два пъти, но много бързо се превърна в едно от любимите ми местенца в България. Не мога да опиша чувството, когато минаваш през неравните тесни улички в Стария град, обграден от спомени и занаятчии, дълго живяли по тези места. Това е нещо, което трябва да видиш със собствените си очи и да усетиш със собствената си душа.